Caferiye Tekkesi (2008-2016)

Tkhv.org.tr » Caferiye Tekkesi (2008-2016)
Caferiye Tekkesi (2008-2016)

Sultanahmet’te Ayasofya’nın batısında Caferiye Sokağında bulunan Sinan Erdebilî Tekkesi’nin(Caferiye Tekkesi) banisi Sinan Hızır Erdebilî, Halvetilik Tarikatının Sünbülî koluna mensuptur.

Tevhidhane kısmının, mihrap duvarı üzerinde celî sülüsle h.934/m.1527-28 tarihli ilk inşa kitabesi mevcuttur. Burada Sinan Erdebilî’den, Sinan Dede olarak bahsedilmektedir.

Bugünkü kargır,çatılı,kiremit örtülü yapının eski ilk yapısı ile alakası kalmamış olduğu anlaşılmaktadır. Tevhidhane kısmının,mihrap duvarı üzerinde ilk inşa kitâbesi durmaktadır. İki satır olarak celî sülüsle iki beyit Arapça olarak yazılan bu kitabeye göre tekkenin 934 (Miladî 1527-28) yılında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kitabede Sinan Erdebîli, Sinan Dede olarak anılmaktadır.” Buradaki ilave kayıtlardan da Mustafa ve Ahmed Çelebi’lerinde oğulları olduğu anlaşılmaktadır.

Mimar Kemaleddin tarafından 19. yüzyıl sonunda neoklasik üslupla inşa ettirilmiş olan tevhidhane ve meşruta, 2009 yılında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı  tarafından restore ettirilmiştir.

2008 ve 2016 yılları arasında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Türk Sanatları Galerisi olarak düzenlediği Tekke’de hat, tezhip, minyatür, ebru, cam, porselen, çini, kuyum, suluboya, iğneoyası gibi el sanatları ürünleri sergilenmiştir.

 

Görseller