Efdaluddin Kılıç

Tkhv.org.tr » Eğitmenlerimiz » Efdaluddin Kılıç
Efdaluddin Kılıç

Uzmanlık Alanı : HatOsmanlıca

Doğum Yeri : İstanbul

25.09.1968’de Üsküdar’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yâkût Musta’sımî’nin İstanbul Müze ve Kütüphanelerindeki Eserleri” konulu tezi kabul edilerek, 1993 yılında yüksek lisans diplomasını aldı.

Hat sanatına ilişkin çalışmaları 1985’te Hüsrev Subaşı ile başladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli hat derslerini takip etti. Muhittin Serin’den rik’a yazısını meşk etti. Aynı dönemde Hattat Hasan Çelebi’den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek 1993 senesinde bu yazı stillerinden icazetname aldı. IRCICA tarafından organize edilen ve 1994 senesinde Hattat İbn-i Bevvâb adına düzenlenen uluslararası hat yarışmasında sülüs yazısı dalında mansiyon aldı.

1998 den beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Caferağa Medresesinde “Hat Sanatı” ve “Osmanlı Türkçesi” kurslarına danışmanlık yapmaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmakta, Hat eserleri danışmanlığı ve eski eser restorasyonu yapmakta, çalışmalarını İstanbul’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

1999 yılından bugüne birçok defa Amerika, Almanya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere, İrlanda, İsviçre, İtalya, Kosova, Rusya, Suudi Arabistan, Tunus gibi ülkelerde sergilere iştirak edip, konferanslar ve uygulamalı dersler vermiştir.

Halen yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda hat meraklısına meşk yazarak hat sanatının öğrenilmesi ve yaygınlaşmasına gayret etmektedir.

SERGİLER

17-26 Aralık 2010 TKHV 25. Yıl Sergisi İz’ler-Harbiye Askeri Müze

23 Aralık 2014-9 Ocak 2015 Anadolu’dan İz’ler Sergisi-TKHV

Yazdır