Mehmet Türkmen

Tkhv.org.tr » Eğitmenlerimiz » Mehmet Türkmen
Mehmet Türkmen

MEHMET TÜRKMEN

Doğum Yeri: Halep

Doğum Tarihi: 01. 01. 1985

Mehmet Türkmen (Halep, 1985). Halep Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2006 yılında bitirdi. 2008-2009 yılları arasında Halep Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011’de İstanbul Kültür üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında “Hac Yolculuğu Metinleri Bağlamında 17. Yüzyıl Halk Osmanlıcası” adlı teziyle yüksek lisansını bitirdi. 2015’de Marmara Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Enstitüsü Türk Dili bilim dalında (Dâvûd’un “Kıssa-i Temîm-i Dârî” Adlı Mesnevisi: Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin-Açıklamalı Dizin) adlı teziyle doktor oldu. 2017-2018 akademik yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalında Arapça okutman olarak görev yaptı. Hâlen İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Merkezinde Osmanlıca (Eski Türkçe) eğitimi vermektedir.

Yazdır