Müzik Çalışmaları

Tkhv.org.tr » Müzik Çalışmaları
Müzik Çalışmaları

Ney

Sümer toplumunda M.Ö 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait en eski bulgu M.Ö 2800-3000 yıllarından kalan Amerika’a Philedelphia Üniversitesi Müzesi’ndeki ney’dir. Türklerin islamiyeti kabulü ile birlikte kullanmaya başladıkları ney, 13.yy’dan itibaren İslam Tasavvufunun sembolü haline gelmiştir. Bunda bu yüzyılda yaşayan Mevlana’nın rolü büyüktür. Ney, kamıştan yapılır, başında boynuzdan yapılan “Başpare”, kamışın alt ve üst ucuna çatlamaması için takılan “Parazvane” adı verilen parçaları vardır. 7 deliği ve 3 oktavlık bir ses sahasına sahiptir. Caferağa Medresesi’nde nota ve solfej eğitimiyle beraber ney üfleme çalışmaları yapılmaktadır. Öğreinciler, ilk 3 aylık çalışmada(1.kur) 3 oktavdaki tüm sesleri çıkartabilecek, basit makamlarda, küçük usüllerde kolay bilinen ilahi ve şarkıları çalabilecek, üfleyebilecek duruma gelmektedirler

Ud

Ud, tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş esas elemandan meydana gelen enstrumandır.

Ud kelimesi Arapçadır ancak bu, enstrümanın arap kökenli olduğunu göstermez. Araplar 7. yüzyılda Bağdat´ta çalışmaya gelen Türk işçilerin ellerinde gördükleri kopuza el-oud demişlerdir. Daha sonraları söylenişinin daha kolay olması nedeniyle Türklerde bu ismi kullanmaya başlamışlardır. Enstrümanın tarihi Hunlara kadar uzanmaktadır. Ud zamana direnmiş ve Asya´dan Anadolu´ya, oradan da Rumeli´ye kadar ulaşmıştır.

Caferağa Medresesi’ndeki derslere solfej eğitimiyle başlanarak Klasik Türk Müziği eserleri icra edilmektedir.

Gitar

Gitarın tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmakta,  Eski Roma´da, Mısır´da ve Yunanlılarda gitara benzer çalgılara rastlanmaktadır.

16. yüzyılda 4 telli bir enstrüman olarak çalınan gitar, bu yüzyılın 2. yarısında 5 telli bir enstrümana dönüşmüş ve boyutları biraz büyütülmüştür. 18. yüzyılda gitara 6. tel eklenmiştir. 19. yüzyılda yaşayan, İspanyol müzik aleti yapımcısı Antonio Torres, gitara bugünkü şeklini veren kişidir. Caferağa  Medresesi’nde,  Klasik Gitar eğitimi verilmekte, derslere öncelikle solfej bilgisiyle başlanmakta, daha sonra eğlenceli melodiler ve teknik çalışmalarla eğitime devam edilmektedir.

Görseller
Yazdır