TESGİP (Türk El Sanatları ve Girişimcilik Projesi)

Tkhv.org.tr » Projeler » TESGİP (Türk El Sanatları ve Girişimcilik Projesi)
TESGİP (Türk El Sanatları ve Girişimcilik Projesi)

İstanbul İli sınırları içerisinde yaşayan istihdam ihtiyacı olan kadınlar, genç işsizler ve zor durumdaki küçük aile işletmelerinin Türk El Sanatları ve Girişimcilik konusunda pratik ve teorik dersler alarak meslek sahibi olmaları ve girişimciliğe teşvik ederek ekonomiye katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığımız projemizi 31 Aralık 2005 tarihinde sonlandırdık.

TKHV olarak, hedef kitlemiz; örnek model bulamama, yeterli bilgi ve beceri eksikliği gibi sorunlar nedeniyle enaz ilkokul mezunu olan kişilerin,  özellikle ev ekonomisine katkı sağlamak amacını taşıyan  kadınlarımızın aile bütçelerine ve ekonomimize artı değer kazandırmaktır.  Ayrıca  Türk El Sanatları’na sosyal, ekonomik, kurumsal bir değer kazandırmak ve yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasındadır.

Proje kapsamında 200 kişiye 7 ay süreyle haftada 6 saat eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Eğitim programlarımız ;  El Sanatları  çalışmaları ve girişimcilik  çalışmaları  diye iki bölümden oluşmuştur.

El Sanatları Çalışmaları

Porselen Desenleme/Süsleme

Dekoratif Süsleme

(Ahşap, Kumaş, Cam)

Çerçevecilik

Ebru

Seramik

Kuyumculuk

Takı

Kırkpare (Patchwork)

Mozaik

Mum Yapımı

Sedefkarlık

Ciltleme

Girişimcilik Çalışmaları

Kursiyerlere  genel beceri eğitiminin yanı sıra, iş hayatı  için gerekli   Motivasyon, Planlama, Talep-Pazar Araştırmaları, Malzeme Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe, Finansman, Halkla İlişkiler, İş Politikaları, İşletmecilikte Etik Kurallar gibi başlıklar altında 12 hafta süren seminer ve derslerle eğitim verilmiştir.

Öğrencilerin girişimcilik dersleri alarak,  kişilerin kendi kişiliklerini tanıyabilme yöntemleri,  iş bulma imkanlarını nasıl zorlayacakları, pazarlama yöntemleri, iş kurarlarsa ne gibi krediler alabilirler, kendilerini tanıtma biçimleri, dilekçe yazma metodları gibi konular işlenerek ev ödevleri yaptırılarak öğrencilerimizin katılımcı ve bireysel girişimci olması sağlanmıştır.

Girişimcilik derslerine başlayan öğrencilerimizden bazıları memnuniyetlerini çok fazla dile getirmişlerdir. Bu memnuniyeti tanımlarken; “hayatımda Taksim’e bile gelmemiştim bu dersler buna vesile oldu “. ” İlk defa metro’ya bindim” . “Eşim bu derslere gidiyorsun ne kazanacaksın diye söylediğinde hiç değilse bir psikoloğ görüyorum bir profösörle hocayla konuşuyorum”  diyen öğrencilerimizden  edindiğimiz izlenimler projeye katılan kişilere kazandırılması planlanan sosyalleşme olgusunun verildiğini göstermiştir.

1 Mart 2005-31 Aralık 2005 tarihleri arasında yürüttüğümüz TESGİP  projemizde, proje ekibi, nihai faydalananlar, İşkur yetkilileri, Delegasyon ekibi ile birlikte   verimliliğinin arttırılması ve sonuçlarının nihai faydalananlar açısından yararlı olabilmesi için gerekli tüm alt yapı oluşturulmuştur.

Proje boyunca nihai faydalananların motivasyonlarını arttırıcı önlemler alınmış, edindikleri sanat kolunu sevmeleri ve daha başarılı olmaları için çaba harcanmıştır. Öğrencinin motivasyonunu artıracak tedbirler hususunda proje ekibi, uzman hocalar, girişimcilik hocalarıyla toplantılar yaparak, aylık yönetim ve öğrencilerin memnuniyetleri üzerinde görüş alış-verişinde bulunulmuştur.   Genel olarak; nihai faydalananların 3 ay boyunca devam ettiği girişimcilik derslerinin faydaları hakkında yüzyüze görüşmeler yapılmış, isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmiştir.

200 proje yararlanıcısıyla başladığımız projemizi  182 kişi mezun ederek tamamladık. Proje Bütçesi, 232.858.00 EURO olup, %90’lık bölümünü 209.572.20 EURO Avrupa Birliği ve Türk Hükümeti, %10’luk bölümü 23.285.80 EURO’ Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından karşılanmıştır.

Proje sonunda, 22-24 Aralık 2005 tarihinde Darphane Binası’nda “Tesgip” sergisi açılmıştır.  Sergi boyunca projeksiyon makinasından proje ile ilgili çalışmalar  ziyaretçilere sürekli gösterilerek,  proje hakkında bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

Vakfımızın 1 Mart 2005 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2005 tarihinde bitirmiş olduğu TESGİP projesinde  PROJE ÇIKTILARI  olarak;

On aylık proje çalışması sonunda 200 kişi ile başlanılan projede 182 kişi mezun oldu. Devam eden nihai faydalanıcılarımızın derslere devamlılık oranı  % 90’ dır. Proje boyunca yapılan ürünlerin kalitesi ise eğitmenlerimiz tarafından yeterli bulunmuştur. Proje bitimine doğru  yaptıkları ürünleri hem eğitmenlerinin hemde çevrelerindeki kişilerin beğenmesi ile birlikte kendilerine  olan güvenlerinin artması,  nihai faydalananların, iş arayışlarına itmiştir. Bu durum   memnuniyet verici olmakla birlikte  projenin hedefine ulaştığına işaret etmiştir.

7 aylık uygulamalı eğitimler sonunda 182 kişi el sanatlarında kalfalık düzeyinde eğitim almıştır.

Türk El Sanatlarının öğretilmesi, geliştirilmesi, El Sanatlarının bir sonraki jenerasyona aktarılması yönünde mezun olan 182 kişinin kendi aile ve yakın çevrelerinde öncülük yapması sağlanmıştır.

Alınan eğitimler ve uygulamalar neticesinde hedef kitleye verimli ve disiplinli çalışmaya alıştırılmış ve pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi için teşvik edilmiştir.

Hedef kitle iş bulma, iş kurma ve iş arama faaliyetlerinde daha etkin hale getirilmiştir.

İş piyasasının el sanatları ihtiyaçları karşısında,  istihdam edilecek düzeyde eğitilmiş kadın ve erkek yetiştirilmiştir.

El sanatlarının verimli bir istihdam alanı olduğu vurgulanmıştır.

Kurum içinde bir danışmanlık merkezi ve  proje geliştirme bürosu oluşturulmuştur.

Görseller
Yazdır