Kuyumculuk Sanatı

Tkhv.org.tr » Sanat Atölyeleri » Kuyumculuk Sanatı
Kuyumculuk Sanatı

 

Kuyumculuk (Sadekarlık – Mum Tekniği – Kauçuk)

Kuyumculuk, değerli-değersiz, metal ve metal olmayan ham maddeleri işlemek suretiyle sanat eseri yapmaya yönelik faaliyetlerin tümüne denir. Mesleki bilgi ve beceri, alelade bir malzemeyi bir mücevhere dönüştürür.  Güzel alımlı her takı ve ev eşyası kullanıldığı zaman seyredende haz duygusu ve ilgi uyandırır. Bu etkiyi fark eden insanoğlu, taş devrinde; metallerin keşfinden önce kuyumculuğa başlamış olmakla birlikte, kuyumculuk, insanoğlunun kendini, çevresini güzelleştirme ihtiyacını ve arzusunu karşılamaktadır.

Takı, özellikle, kadınların bilek, boyun, kulak, saç, yaka ve kemer süsü olarak yapılmaya başlayarak, yıllar içinde gelişmiştir. Takıların yapılabilmesi, tasarımın uygulanıp bir obje haline dönüştürülebilmesi için farklı kuyum malzemeleri gerekmektedir.

Testere kolu, testere kılı, pirinç ve gümüş plaka, kaynak, şalemo, amyant, boraks, eğe çeşitleri, malafa, hadde, heştek, freze motoru, cila motoru, gibi tüketim malzemesi, sabit malzeme ve demirbaşlar, bu sanatta gerekmektedir. Eski tarihlerde, günümüzde kullanılan malzemeler olmamasına rağmen birçok sanat eseri takıların üretildiği bilinmektedir. Müzelerde ve koleksiyonlarda yer alan mücevherler, tarihin gizeminin, dönemin ustalığıyla maden ve taşın ziynete dönüştüğünün en önemli kanıtıdır.

Caferağa Medresesi’ndeki kuyumculuk eğitimleri, geleneksel motiflerin kıl testeresi kullanılarak pirinç plaka kesimiyle başlamaktadır. Pirinç işleme, bakır işleme, gümüş işleme teknikleri öğretilmektedir. Öğrenilen tekniklerle altın işleme de mümkündür. Öğrenciler kuyumculuk derslerinde öğrendikleri bilgileri altın kullanarak da çalışabilmektedir. Ajur tekniği uygulanırken, taş yuva yapımı da öğretilen bir tekniktir. Pirinç, bakır ve gümüş madeninin dışında, cam boncuk, seramik, yarı değerli ve değerli taşlar da madeni mücevhere dönüştürmektedir. Değerli taş isimleri, bulundukları bölgeler ve işlenme özelliklerinin yanı sıra elmas, pırlanta konusunda da teorik bilgiler verilmektedir. Kuyumculuk öğrencileri, elmas işleme konusunda genel bilgi sahibi de olmaktadır.

Kuyumculuk eğitimine katılmak isteyen öğrenciler, sadekarlık, mum tekniği ve kauçuklama konusunda eğitim almaktadır. Pirinç ve gümüş plakalarla yapılan eğitimler, öğrenciler tarafından istendiği takdirde altın ile de çalışılabilmektedir. Müfredatta bulunan tekniklerin, geleneksel motifler kullanılarak mücevhere dönüşmesi, öğrencilerin ileri seviyede serbest tasarımlarını gümüşe aktarmasıyla devam etmektedir. Kolye ucu, küpe, bileklik, yüzük, kol düğmesi vb. eşyalar kuyumculuk dersinde yapılabilen objelerdir.

Uygulamalı eğitimlerde, kuyumculuk terimleri, geleneksel terminolojide geçtiği haliyle öğretilmektedir. Kuyumculuk geleneğindeki usta-kalfa çırak ilişkisinin derslerde öğretilmesi, kuyumculuk sanatının zahmetini göstermektedir. Eğitim alan öğrenciler, evlerinde de atölyelerini kurarak, kuyumculuk sanatını mesleğe dönüştürebilmektedir.

Caferağa Medresesi’nde Kuyumculuk dersleri, Avşar Çatak eğitmenliğinde verilmektedir.

 

 

 


Sizi bilgilendirmemiz için tıklayın.
Görseller