Makrome

Makrome

Makrome

Hiçbir araç kullanılmadan el ile ipleri birbirine geçirerek atılan düğümlerle yapılan bir el sanatıdır.

Yeryüzünde kurulan büyük uygarlıklar, makromeyi biliyor ve günlük yaşamlarında çeşitli amaçlarla uyguluyorlardı. Makromenin eski Mısır, Asur, Çin, Japon ve Kızılderililer tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Orta Asya Türk medeniyetinde de makrome yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Makrome sanatı yaşamın çeşitli alanlarında kullanılabilecek ürünler üretilmesine olanak sağlar.

Duvar panolarından giysilere, takıdan masa örtüsüne çeşitli ürünlerin süslenmesinde ve üretilmesinde kullanılabilen bir tekstil tekniğidir. Tarih boyunca gemicilerin kullandığı birçok düğüm tekniği de mevcuttur.

Keyifli ve kolay bir uğraş olan makrome ile sadece temel düğüm tekniklerini bile kullanarak geniş yelpazede ürün çıkartabilmek mümkündür.

 


Sizi bilgilendirmemiz için tıklayın.
Görseller
Yazdır