Tekstil Baskı Teknikleri

Tkhv.org.tr » Sanat Atölyeleri » Tekstil Baskı Teknikleri
Tekstil Baskı Teknikleri

TEKSTİL BASKI TEKNİKLERİ

TEKSTİL BASMACILIĞI (Tekstil Baskıcılığı)

Kumaş üzerinde, bölgesel olarak belirlenmiş alanların renklendirilme ve desenlendirilme işlemine baskı denir. Kumaşların doğal pigmentler kullanılarak renklendirmesi eski çağlara dayanmaktadır.  Mağara duvarını çeşitli figürlerle süsleyen insanoğlu, belli ki, boyarmadde konusunda bilgiliydi. Baskı tarihinin başlangıcını, çeşitli buluntular ve yazılı kaynaklara rağmen tespit etmek oldukça zordur.

Anadolu’da Yazmanın ilk kez Hititler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Bunun nedeni Çatalhöyük’te yapılan kazılarda ortaya çıkarılan M.Ö. 2000’lere ait pişmiş kil mühürlerin kalıpla basmacılık örneklerinin ilki olarak gösterilmesidir.  Günümüzde yapılan incelemelerde, Bu kalıplar üzerinde boya kalıntılarının olduğu tespit edilmiştir. Hititlerin pişmiş kil mühürleri ile kumaşlara baskı yapıldığı düşünülse de bu durum henüz netlik kazanmamıştır.
Baskılı kumaşlar zaman zaman fırça ile de desenlendirilmiştir. Bazen, sadece fırça ile desenlendirilmiş kumaşlar da baskılı grubun içine alınmaktadır.
Türklerde baskıcılık, yazmalarla başlar. Yazma; pamuklu kumaşlar üzerine boya, fırça ve tahta kalıpla çizilerek veya basılarak yapılan bir sanat dalıdır.
Pamuklu kumaş üzerine desenleri elle çizerek, fırça ile boyamak veya bu iş için oyulmuş ağaç kalıplarla basmak yoluyla uygulanan zanaata, “Yazmacılık” adı verilir. Yazma tabiri 16. yüzyılda kumaş parçaları üzerine kalem ve fırça kullanılarak desenlerin çizilmesinden, diğer bir deyişle; yazılması tekniğinden almıştır.
Anadolu’da Yazmacılık, bölgelerin motif, desen ve renk farklılıklarıyla üretilmesiyle görülmektedir. Daha çok bölgesel üretimlerinin devamlarıyla;

İstanbul Yazması, Tokat Yazması, Bartın Yazması, Malatya Yazması, Ankara Yazması ve Kastamonu Yazması ön plana çıkar.

 

İstanbul ağırlıklı olarak saraya hizmet etmiştir ve desenler genellikle saray nakkaşhanesi tarafından çizilmiştir, çok renkli, bitkisel ve figüratif örnekler görülmektedir. Diğer bölgeler halk sanatı örneklerinde ürünler vermiştir. Tokat ve Bartın Bölgesi Yazma, bitkisel ve çok renkli (elvan), Malatya Yazması (Bervanik) mavi-beyaz (mum ile rezerve), Ankara ve Kastamonu Yazması ise siyah-beyaz ağırlıklı olarak hayvan figürlü  kare alan içinde dairesel planlı veya çizgilidir. Bunların dışında Elazığ, yazmacılık bölgelerinden biridir. Bir kaç bölgede daha yazmacılık örnekleri görülmektedir.

Yazmalar farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeker, bunlar; ağırlıklı olarak baş örtüsü ve yer yaygısı (eskiden yer sofraları altına serilen örtü), seccade, yorgan yüzü gibi örneklerdir. Günümüzde yazmalar ise hemen hemen her kullanım alanıyla, tekstil ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır.

En eski baskı tekniklerinden biri olan linol baskı, tıpkı yazma gibi yüksek baskı tekniğidir. Yüksek baskı için oymaya çok uygun olan muşambalar (linolyum) ile uygulanan baskı çeşididir.  Düz yüzeyli bir malzemenin yüzeyinden belirli oranda kazıma ya da yontma ilkesine dayanılarak linol baskı kalıbı gerçekleştirilir.
Emprime baskı ise sanayii devrimi sonrası bulunmuş günümüzde sıklıkla kullanılan ancak giderek yerini dijital baskıya bırakan bir baskı tekniğidir. Kalıbın yüzeyinde herhangi bir yükselti ya da çukurluk yoktur, yani düz baskıdır. Bu yöntemle sanatsal baskılar yapıldığı gibi, metraj; döşemelik, perdelik kumaşlar, masa örtüleri, tişörtler ve çantalar gibi tekstil ürünleri üretilmektedir.

 

Vakıf Merkezi’ndeki Tekstil Baskı Teknikleri dersleri, baskı resim temel tekniklerinden olan Mono Baskı yöntemi ile başlamaktadır.

Mono Baskı Tekniği, çeşitli araç ve gereçler yardımı ile yüzeye dokusal, lekesel ve-veya biçimsel kurgular oluşturmakta kullanılan basit ama görsel olarak etkili bir yöntemdir.

Kağıt üzerine baskı teknikleri ile başlayan Tekstil Baskı Teknikleri Atölyesi’nde dersler, tekstil (kumaş) yüzeyine baskı yapılmasıyla devam etmektedir.

 

Tekstil Baskı Teknikleri’ndeki derslerde; Linol Baskı, Bağlama Batik, Mum Batik, Kazıma Batik, Yazma Baskı, Kastamonu-Tokat Bölgesi Yazma Baskı (siyah-beyaz baskı), Tokat-Bartın Bölgesi Yazma Baskı (Elvan: çok renkli), İstanbul (Kandilli) Bölgesi Yazma, Emprime (İpek Baskı) Baskı, pano baskı için, kıyafete baskı, çanta, yastık yüzü, vb. üzerine desen çalışması ve renkli baskı yöntemleri öğretilmektedir.

Aylık programda eğitim verilmemektedir. Randevu ile gruplara yönelik günübirlik etkinlik düzenlenmektedir.

 

 


Sizi bilgilendirmemiz için tıklayın.
Görseller