Ressam Malik Aksel

Ressam Malik Aksel

Malik Aksel’in hayatı, eğitimciliği, ressam v e yazar kişiliğinin incelendiği bu yayın, onun söyleşilerinden olduğu kadar, üzerine yazılmış birçok yazılardan da yararlanılarak hazırlanmıştır. 1988’de yayınlanan kitabın baskısı tükenmiştir.