Nihad Sami Banarlı Türkçeye Adanmış Bir Ömür

Tkhv.org.tr » Yayınlar Ve Eserler » Güncel Yayınlarımız » Nihad Sami Banarlı Türkçeye Adanmış Bir Ömür
Nihad Sami Banarlı Türkçeye Adanmış Bir Ömür

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Yayın Projeleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle yayın hayatına kazandırılan “Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri” serisinden “Nihad Sâmi Banarlı – Türkçeye Adanmış Bir Ömür” adlı eser Yakup Öztürk tarafından kaleme alınmıştır.

Nihad Sâmi Banarlı, aslen Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon seferinde ordunun alemdarlığını yapan ve fetihten sonra Trabzon’da kalan bir aileye mensuptur. Dedesi ve babası Osmanlı hükûmetlerinde vazifelerde bulunmuş, şiir ve edebiyatın içerisinde kimselerdir. Banarlı, Darülfünun Edebiyat Şubesi’nden M. Fuad Köprülü nezaretinde hazırladığı tezi ile mezun olmuş ve Edirne’ye öğretmen sıfatıyla gönderilmiştir. Daha sonra İstanbul’a dönmüş, emekli olacağı 1969’a kadar muhtelif okullarda hocalık yapmıştır. Bu süre içerisinde başta Yedigün ve Hürriyet olmak üzere pek çok gazete ve dergide yazılar kaleme almıştır. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Köprülü mektebini yansıtan ve bugün Türkçenin Sırları ile Banarlı adını yaşatan eserlerin başında gelir. Yahya Kemal külliyatını şairin ölümünden sonra bir araya getirmesi de onun unutulmaz büyük emeğini gösterir. Nihad Sâmi Banarlı, Türkiye’de on yıllarca ders kitabı yazarı olması bakımından kalabalıklara hitap etmiş, büyük kitleler tarafından tanınmış bir şahsiyettir. Ancak vefatından sonra hakkında dikkate değer pek az eser ortaya konmuştur. Elinizdeki çalışma ile ilk defa Banarlı’nın kitapları geniş bir değerlendirmeye tâbi tutulmuş, hayatındaki kırılmalar, fikir zaviyesinden yaşadığı değişimler tahlil edilmiş, çok daha önemlisi hiçbir yerde sözü edilmeyen Edirne yılları bizzat kendi kaleme aldığı mektuplara dayanarak gün ışığına çıkarılmıştır. Ömrünü Türkçeye adamış bir fikir ve sanat adamının bugünü ve geleceği aydınlatacak düşünceleri titiz bir araştırma neticesinde okurun dikkatine sunulmuştur. Yayın sipariş formu için tıklayınız.

Yazdır