İslam Öncesi Dönem

İslam Öncesi Dönem

Türk Dünyası Kültür Atlası İslam Öncesi Dönemi (1 cilt)

Birinci baskısının Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu danışmanlığında, ikinci baskısının Ahmet Taşağıl danışmanlığında yayımladığımız İslam Öncesi Dönemi yayınımız “Türk Adı ve Türk Yayılmalarıyla” başlayıp “Selçuklu Dönemi”ne kadar olan zaman dilimi içinde tüm beylik ve devletlerin (Hun, Tabgaç, Uygur, Avarlar, Sabarlar, Oğuzlar, Hazarlar v.b.) siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. Yaklaşık 400 görsel malzeme orijinal olarak kullanılarak 2. baskısı yapılmıştır.

Yayın sipariş formu için tıklayınız.