Osmanlı Dönemi (6 Cilt)

Osmanlı Dönemi (6 Cilt)

Türk Dünyası Kültür Atlası Osmanlı Dönemi (6 Cilt)

Osmanlı Devleti’nin yedi yüzyıllık geçmişinin metne dayalı ve görsel malzemeyle desteklen siyasî tarihi yanında dil, din, edebiyat, sanat, mimari, musiki, sanat tarihi, örf ve âdetleriyle birlikte ele alındığı “Osmanlı Dönemi” başlığını taşıyan bölüm altı ciltten oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi ciltleri Prof. Dr. Mubahat Kütükoğlu danışmanlığında hazırlanmıştır. Yaklaşık 3000 sayfadan oluşan Osmanlı Dönemi ciltlerinde 4000 görsel malzeme kullanılarak Osmanlı Dönemi’nin her yönüyle incelendiği bir kaynak kitap olma özelliğini taşımaktadır.

“Osmanlı Dönemi 1. cildinde; Osmanlı Siyasi Tarihi, Osmanlı Coğrafyası, Osmanlı Kanunnâmeleri, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Osmanlı İlmiye Sınıfı, Osmanlı Merkez Teşkilatı, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Osmanlı Derbend Teşkilatı, Osmanlı Esnaf Teşkilatı, Osmanlı Saray Teşkilatı, Osmanlılarda Teşrifat konuları yer almaktadır.

Osmanlı Dönemi 2. cildinde; Osmanlı Toprak Düzeni, Osmanlı İskãn Politikası, Osmanlı Döneminde Türk Hanlıkları, Ayanlık Dönemi, Osmanlı Bilim ve Eğitimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus, Osmanlı Şehri, Osmanlı Başşehri. Osmanlı Ordusu, Osmanlı Tersaneleri. Osmanlı Havacılığı, Osmanlı Silahları, Osmanlı Çadırları konuları yer almaktadır.

Osmanlı Dönemi 3. cildinde; Osmanlılar’da Uluslararası İlişkiler ve Dış Siyaset, Osmanlı İktasãdi Tarihi, Osmanlı Liman ve Rıhtımları, Osmanlı Deniz Ulaşımı, Osmanlı Devleti’nde Demiryolları, Osmanlı Maden Kaynakları, Osmanlı Darbhaneleri, Osmanlı Para Tarihi, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Osmanlı Dönemi Hastaneleri, Osmanlı Tababeti, Osmanlı Saray Eczaneleri konuları yer almaktadır.

 

Osmanlı Dönemi 4. cildinde; Osmanlı Cemiyeti Sosyal Yapı, Vakıflar ve Çeşitleri, Osmanlılar’da Dini Hayat, İstanbul’da Tekkeler, Osmanlı Mimarisi, Bursa, Edirne, İstanbul, Osmanlı’da Baş Mimarlar, Osmanlı Polis teşkilatı, Osmanlılar Devrinde Yapılan Önemli Su Tesisleri, Türk Evi ve Şehri, Osmanlı Askeri Mimarisi, Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri, Türk Bahçesi konuları yer almaktadır.

Osmanlı Dönemi 5. cildinde; Osmanlı Hat Sanatı, Osmanlı Tezhip Sanatı,

Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Kıyafetleri,  Osmanlı Mezartaşlarında Serpuşlar, Osmanlı Cilt Sanatı, Türk Ebru Sanatı, Osmanlı Dokumaları, Osmanlı İşlemeleri, Ahşap Sanatı, Bakırcılık Sanatı, Osmanlı Maden Sanatı, Osmanlı Camcılığı, Osmanlı Sedefkârlığı, Osmanlı Kuyumculuğu, İznik Çini ve Seramikleri, Kütahya Çini ve Seramikleri, Çanakkale Seramikleri, Yıldız Çini Fabrika-i Humayunu, Osmanlı Saat ve Saatçiliği, Osmanlı Döneminde Müzecilik, Osmanlı Döneminde Spor, Osmanlı Tiyatrosu, Osmanlı Döneminde Türk Mûsikîsi, Türk Mutfağı Kültürü, Osmanlı Toplumunda Aile, Osmanlı’da Kadın Hareketleri, Osmanlı Dericiliği, Osmanlı’da At ve Atçılık, Binek Arabaları, Osmanlı Dönemi Halk Eğlenceleri konuları yer almaktadır.

Osmanlı Dönemi 6. cildinde; Osmanlı Halıcılığı, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, Kağıt ve Kağıtçılık, Osmanlı Devletinde Matbaacılık, Osmanlılarda Basın, Osmanlılarda Halk Hikayeciliği, Osmanlılarda Mizah, Osmanlı Dönemi Divân Edebiyatı, Osmanlı Dönemi Aşık Edebiyatı, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, Osmanlı İmparatorluğu Nişanları, Osmanlı İmparatorluğu Madalyaları, Osmanlı Arması, Osmanlı Döneminde Kahveler, Afetler ve Yangınlar, Osmanlı’da Adet ve Gelenekler, Harita Dizini, Osmanlı Sultanları konuları yer almaktadır.

Yayın sipariş formu için tıklayınız.