Selçuklu Dönemi (2 Cilt)

Selçuklu Dönemi (2 Cilt)

Türk Dünyası Kültür Atlası Selçuklu Dönemi (2 cilt)

Eserin ikinci ve üçüncü ciltleri “Selçuklu Dönemi” adı altında Prof. Dr. Erdoğan Merçil danışmanlığında hazırlanmıştır. “Selçuklu Dönemi”nin ilk cildi; Selçuklular ile birlikte onların çağdaşı Türk devlet ve beyliklerin siyasî tarihini içermektedir. Dönemin ikinci cildinde (Gazneliler, Karahanlılar, Hârzemşâhlar, Saltuklular, Memlûkler, Eşrefoğulları, Çobanoğulları, Germiyanoğulları, Ramazanoğulları, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlar, Menteşe Beyliği  v.b.) Selçuklular dönemindeki siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak incelenerek sunulmuştur.          Yayın sipariş formu için tıklayınız.

Görseller