Türk Devlet ve Toplulukları

Türk Devlet ve Toplulukları

Türk Dünyası Kültür Atlası Türk Devlet ve Toplulukları

Günümüzde dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki Türk devlet ve topluluklarının geçmişten bugüne kadarki tarihleri, edebiyat, sosyal, kültürel yaşantılarını, ekonomilerini bir arada işleyen, görsel malzemeyle zenginleştirilmiş “Türk Devlet ve Toplulukları” kapsamlı içeriğiyle konusunda bir ilk olma özelliğine sahiptir. Ülker grubunun belli oranda kitap karşılığındaki desteği ile eserimiz 2003 yılı içinde okuyucuların ve ilim dünyasının beğenisine sunulmuştur. “Türk Devlet ve Toplulukları” Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca incelenmiş, İlköğretim kurumları VI.,VII. ve VIII. sınıflarla, orta öğretim kurumu öğrencileri ve öğretmenler için tavsiyeye uygun bulunmuştur.

Türk Devlet ve Toplulukları cildinde yer alan konular; Türk Dilinin Dünü ve Bugünü, Sibirya Türkleri, Altay Türkleri, Dolganlar, Hakas Türkleri,  Sibirya Tatar Türkleri, Şor Türkleri, Tuva Türkleri, Yakut Türkleri, İdil Ural Türleri, Başkurdistan, Çavuşistan, Tataristan, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz Türkleri, Ahiska Türkleri, Gagavuz Türkleri, Karaçay-Balkar Türkleri, Karaimler, Kırım Tatar Türkleri, Kumuk Türkleri, Nogaylar, Balkan ve Avrupa Türkleri, Batı Avrupa Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Eski Yugoslavya Türkleri, Finlandiya Tatar Türkleri, Pomak Türkleri, Romanya Türkleri, Yunanistan Türkleri, Doğu ve Güney Türkistan Uygur Türkleri, Güney Türkistan Türk Toplulukları, Doğu Türkistan Türk Toplulukları, Salarlar, Orta Doğu Türkleri, Irak Türkleri, İran Türkleri, Suriye Türkleri, Bağımsız Türk Devletleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K. K. Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan  konuları sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan ele alınıp sunulmuştur. Yayın sipariş formu için tıklayınız.