Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü

Tkhv.org.tr » Ödüller » Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak,  geliştirmek,  korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak amaçları ile ilim, kültür ve sanat alanlarında kültür değerlerimize hizmet veren yaşayan kültür ve sanat insanlarına kurulduğu yıldan itibaren ödüllendirmeyi hedeflemiş bulunmaktadır.

Bir milleti diğer milletlerden ayıran bizi biz yapan yaşama sanatımızın,  yani kültürümüzün zaman içinde değişme, gelişme ve yenileşme özelliklerine sahip olduğunu görürüz.

 

Tarihi bugüne kadar getiren ve onu aktüel bir güç yapan vasıtanın ilim, kültür ve sanat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın sözleriyle de destek bulduğumuz kültür bütünlüğümüzün, yaşadığımız bu günlerde, özellikle toplumlar arasında görülen değişmelerden etkilendiğini görmekteyiz.

Vakfımız bu düşüncelerle, kuruluş amaçları arasında olan, kültürümüzün araştırılması yeni nesillere sunulmasında ömürleri boyunca hizmet etmeyi kendilerine vazife edinmiş kültür insanlarını ödüllendirerek bizi biz yapan kültürümüze hizmeti taçlandırarak, kadir kıymet bilmenin önemini vurgulamak istemektedir.

Vakfımız,  5 yılda bir  Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü’nü edebiyat, tarih, örf, adet, gelenek, görenek, sanat ve müzik gibi konularda hizmet vermiş şahsiyetlere duyulan saygı ve önemi belirtmek ve genç nesilleri özendirmek amacıyla verir.

 

TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET ŞÜKRAN ÖDÜLÜ iSİM LİSTESİ

 

2016

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

Alev Ebuzziya Siesbye

Prof. Dr. Ali Akyıldız

Mehmet Genç

Prof. Dr. Selçuk Mülayim

 

2010

Prof. Dr. Ara Altun

Cahide Keskiner

Prof. Dr. Kemal H. Karpat

Dr. Mehmet Özbek

Prof. Dr. Orhan Okay

 

2005

Prof. Dr. Fikret Değerli

Prof. Dr. Mubahat Kütükoğlu

Neriman Altındağ Tüfekçi

Prof. Dr. Nurhan Atasoy

Prof. Dr. Ömer Faruk Akün

Süheyla Altmışdört

 

2000

Prof. Dr. Halil İnalcık

Prof. Dr. Semavi Eyice

Prof. Dr. Şükrü Elçin

Prof. Dr. Oktay Aslanapa

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

 

1995

Aydın Bolak

Prof. Dr. Faruk Sümer