Eski Yayınlarımız

Tkhv.org.tr » Yayınlar Ve Eserler » Eski Yayınlarımız
Türk Musikisinde Kompozisyon ve Besteler (Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça)
Yine 50. Sanat Yılı Kutlamaları çerçevesinde yapılan çalışmaya değerli bestekâr ve sanatkâr Dr. Alaaddin Yavaşça’nın Türk Müziğinde Kompozisyon kitabının baskı çalışmaları yetiştirilmiş ve 800 sayfalık bir yayın olarak kamuoyuna sunulmuştur. Sağlanan destekle okurlara ulaşan eser, konusunda bir ilktir. Eser 2002 yılında basılmıştır. Sanatçımızın eseri konservatuar bölümlü akademisyen ve öğrencileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir. NOT: İlgili yayınımızın baskısı tükendiği için temin edilememektedir.
Tarih Boyunca Türklerde İnsan Hakları
Yüzyıllar boyunca Orta Asya’dan başlayarak üç kıtada hüküm sürmüş ve çeşitli devletler kurmuş olan Türkler, bu yüzden gıpta ve kıskançlığa maruz kalmıştır. Kıskançlık bilhassa idari, siyasi güç ve kuvvetin azalmaya başladığı zamanlarda daha fazla bir şekilde kendini göstermiştir. Tarihi boyunca insanlık ve müsamahanın her türlü örneğini sergilemiş olan Türkler hakkında, neden bu kadar olumsuz propaganda yapılmaktadır? Bu konuda bilmediğimiz gerçekler mi bulunmaktadır? İşte bu düşüncelerle, Vakfımız "Tarih Boyunca Türklerde İnsanî Değerler ve İnsan Hakları" başlığı ile bir araştırma yaptırmıştır. Çağdaşı topluluklarla kıyaslamalı olarak ele alınan araştırmanın, birinci kitabını " Başlangıcından Osmanlı Dönemine Kadar", ikinci kitabını "Osmanlı İmparatorluğu Dönemi" ve üçüncü kitabını da "Yüzyılımız ve Türkiye Cumhuriyeti" teşkil etmektedir. Yayın talebi için tıklayınız
Ressam Malik Aksel
Malik Aksel'in hayatı, eğitimciliği, ressam v e yazar kişiliğinin incelendiği bu yayın, onun söyleşilerinden olduğu kadar, üzerine yazılmış birçok yazılardan da yararlanılarak hazırlanmıştır. 1988’de yayınlanan kitabın baskısı tükenmiştir.
Osman Hamdi Bey
Eser, Prof. Dr. Mustafa Cezar’ın Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi adlı çalışmasının özellikle Osman Hamdi Bey ile ilgili kısımlarını içeren bir özet olarak düşünülmüştür. Osman Hamdi Bey, bütün yönleriyle (müzeci, ressam, arkeolog) tanıtılmaktadır. 1987’de yayınlanan kitabın mevcudu kalmamıştır.
Oryantalizm ve Türkiye
Eserde oryantalizm olarak isimlendirilen doğu resimlerinin yeri ve durumlarına ışık tutmaktadır. Genelde eserlerinde Osmanlı ülkesini resmetmiş batılı ressamlar tarihi bir perspektif içinde verilmektedir. Ayrıca kitapta saray ve özel koleksiyonlardaki tabloların değerlendirmesi de yapılmaktadır.
Maden Sanatı
Türk millî kültürü yeryüzünün en büyük beşer kültürlerinden biridir. Türk milleti giydiği çoraptan, kullandığı silâha, aşk ve sevgiden ibâdet şekline kadar her şeyde daima bir  güzellik aramıştır. Bunun sosyo-kültürel hayata bir yansıması olarak  Türk tarihinde ve Türk millî hayatında sayısız sanat kolları teşekkül etmiştir. Bunlar arasında maden sanatının müstesna bir yeri vardır.   Türk tarihindeki maden sanatına verilen önemi ortaya koyan bu yayın, Vakfımız tarafından 18 Ağustos 1987’de Aya İrini'de açılan Türk Maden Sanatı Sergisi münasebetiyle yayınlanmıştır. Sergi  kataloğu hüviyetini taşıyan ve maden sanatımız hakkında tarihi bilgiler veren  "Türk Maden Sanatı" kitabı   tükenmiş olup ancak müzayedelerde görülmektedir.
İstanbul Ufku
Prof. Dr. Necat Birinci tarafından hazırlanan eserin önsözünde şöyle denilmektedir: “XIX. yüzyılın başlarından itibaren görülen ve zaman içinde hızlanarak devam eden batılı hayat tarzı ve yeni anlayışlar, devletin giderek zayıflaması ile, İstanbul aynasındaki bütünlüğü parçaladı. Özellikle XX. yüzyılın başlarından itibaren şair ve yazarlarımız bu parçalanmayı, bu parçalanma ile ortaya çıkan değişmeyi, kaybolanı, yenilenemeyeni, giderek aranılan, özlenen, değişen âlemi dile getirmeye çalıştılar. Biz de, bu ciltler doldurabilecek şiir ve denemeler arasından, Türk duygu ve düşüncesini, yaşayış şeklini, şehir hayatını, insan anlayışını, tabiat zevkini ve çevre bilincini en iyi anlattığına inandıklarımızı,  yayınladığımız güldestede bir araya getirmeye çalıştık." 1994 yılında basılmış olan yayınımızın baskısı tükenmiştir.
Fatih ve Dönemi
Fethin 550. Yıldönümü için özel olarak hazırlanan Büyük Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet döneminin bütün yönleriyle ele alındığı "Fatih ve Dönemi" adlı eser, Türk Dünyası Kültür Atlası nitelikleri içerisinde yayınlanmıştır. Büyük kuşe kağıda baskılı, resim ve haritalarla, 31 ana başlıkta, 700 sayfa olarak ilmi çalışmaların sonrasında kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur.      
50. Sanat Yılında Selahattin İçli
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı olarak yaşayan san'at ve kültür adamlarına, gerçekleştirdikleri emeklerinin karşılığı olmasa da bir vefa borcu ödemek amacıyla eserlerini bir araya getirmeye karar vermiştir. İşte böyle bir düşünce ile ömrünü mûsiki ile bezeyerek geçiren gönül adamı ve büyük bestekâr Prof. Dr. Selahattin İçli için düşünülen 50'nci San'at Yılı kutlamaları çerçevesinde hazırlanan kitap onun eserlerinin bir araya getirmiştir. Konservatuar bölümlerinde de  ilgiyle takip edilen eser 1997 yılında yayınlanmıştır. Yayın talebi için tıklayınız.
50. Sanat Yılında Prof. Dr. Nevzad Atlığ
Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ı bütün yönleriyle tanıtan bu kitap, Vakfımız tarafından Prof. Atlığ’ın Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 50. Sanat Yılı için düzenlenen törene yetiştirilecek şekilde hazırlanmıştır. Eserde Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın hayatı, sanatı, arkadaşları ve müzisyenlerin görüşleriyle hakkında basında çıkan yazılar yer almaktadır. Bunlara ilaveten kitaba Prof. Dr. Atlığ’ın uzun süren sanat hayatı sırasında müzik ve siyaset dünyasının ünlüleriyle çekilmiş fotoğrafları da eklenmiştir. Kitap 2001 senesinde yayımlanmıştır. Yayın talebi için tıklayınız.