Tarih Boyunca Türklerde İnsan Hakları

Tkhv.org.tr » Yayınlar Ve Eserler » Eski Yayınlarımız » Tarih Boyunca Türklerde İnsan Hakları
Tarih Boyunca Türklerde İnsan Hakları

Yüzyıllar boyunca Orta Asya’dan başlayarak üç kıtada hüküm sürmüş ve çeşitli devletler kurmuş olan Türkler, bu yüzden gıpta ve kıskançlığa maruz kalmıştır. Kıskançlık bilhassa idari, siyasi güç ve kuvvetin azalmaya başladığı zamanlarda daha fazla bir şekilde kendini göstermiştir.

Tarihi boyunca insanlık ve müsamahanın her türlü örneğini sergilemiş olan Türkler hakkında, neden bu kadar olumsuz propaganda yapılmaktadır? Bu konuda bilmediğimiz gerçekler mi bulunmaktadır? İşte bu düşüncelerle, Vakfımız “Tarih Boyunca Türklerde İnsanî Değerler ve İnsan Hakları” başlığı ile bir araştırma yaptırmıştır. Çağdaşı topluluklarla kıyaslamalı olarak ele alınan araştırmanın, birinci kitabını ” Başlangıcından Osmanlı Dönemine Kadar”, ikinci kitabını “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi” ve üçüncü kitabını da “Yüzyılımız ve Türkiye Cumhuriyeti” teşkil etmektedir.

Yayın talebi için tıklayınız